Năm 2018 cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động
Lượt xem: