Dự thảo "bức tử" nước mắm truyền thống bị dừng công bố
Lượt xem:
Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết đã công bố tạm dừng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn soạn thảo. Nguồn ANTV