Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TG1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

California Thành Vùng Dịch Lớn Nhất Mỹ
Lượt xem: 2056
24-07-2020

Nếu California là một quốc gia, đây sẽ là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều