Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK TG1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Phản Đối Lệnh Cấm Đánh Bắt Cá Của Trung Quốc Trên Biển Đông
Lượt xem: 1632
05-05-2020

Hội Nghề cá kịch liệt phản đối quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2020 và khẳng định văn bản này không có giá trị pháp lý đối với các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nguồn: VTC Now

Video xem nhiều